421 4.3.2 The MaximumNumber of Concurrent Connections has Exceeded a Limit, Closing Transmission Channel?

Exchange Server yapınızın ön tarafında bir Spam Gateway konumlandırmış olabilirsiniz, Exchange Server’a iletilen istekler 421 4.3.2 The MaximumNumber of Concurrent Connections has Exceeded a Limit, Closing Transmission Channel? uyarısı vererek teslim edilmeye bilir.

Uyarı tam olarak aşağıdaki gibidir;

Service not available, closing transmission channel. The server response was: 4.3.2 The maximum number of concurrent connections has exceeded a limit, closing transmission channel.

Bu bildirim aynı zamanda Exchange Server sunucusu üzerinde Event ID 2021 olarak adlandırılır.

Log Name: Application

Source: MSExchangeTransport

Date: 07.11.2022 16:45:11

Event ID: 1021

Task Category: SmtpReceive

Level: Warning

Receive connector Relay for printers and applications rejected an incoming connection from IP address <<IP Adres>>. The maximum number of connections per source (20) for this connector has been reached by this source IP address.

Exchange Server Transport Servisinde bu değer aslında varsayılan olarak “20” olarak gelmektedir. Maxinboundconnectionpersource için “20” olan değeri EMS kullanarak değiştirebilmekteyiz.

Öncelikle ortamınızda bulunan connector’ler için “Maxinboundconnectionpersource” değerlerini görüntüleyebilir bilgi sahibi olabilirsiniz.

Get-ReceiveConnector -Identity <Connector Adı> | fl MaxInboundConnectionPerSource

Ortamınızda bulunan Connector değerlerini inceledikten sonra, Maxinboundconnectionpersource değerini yükseltebiliriz.

Set-receiveconnector -Identity <Connector Adı>" -MaxInboundconnectionPersource 100

Bu işlemle birlikte yaşanılan sorunu çözmüş olacaksınız.

Bir Cevap Yazın

%d