Azure AD Connect Cloud Sync Nedir?

Azure AD Connect Cloud Sync, kullanııcıların, grupların Azure Active Directory ile eşitlenmesine yönelik karma kimlik hedeflerinizi karşılamak için kullanılan bir Servistir. Bu işlem Azure AD Connect ile birlikte kullanılabilir ve bazı avatanjları vardır;

  • Çok forestli bir yapıda bağlantısı kesilmiş bir forest ortamından Azure AD tenantı ile sync desteği bulunmaktadır; yaygın senaryolar arasında şirket birleşmesi veya satın alma yapıları olmaktadır.
  • Tüm sync yapılandırmasının Cloud ortamında yönetilmesiyle On-Premises AD’den Azure AD’ye köprü görevi görmektedir.
  • 50.000’e kadar üyesi olan büyük grupları desteklemektedir.

Azure AD Connect eşitlemesi ile Azure AD Cloud Sync arasında ki farklar nelerdir?

Aşağıdaki tablo, Azure AD Connect ve Azure AD Connect bulut eşitlemesi arasında bir karşılaştırma sağlar:

ÖzellikAzure Active Directory Connect eşitlemeAzure Active Directory Connect bulut eşitlemesi
Tek bir şirket içi AD ormanına bağlanmaConnect to single on-premises AD forest
Birden çok şirket içi AD ormanına bağlanmaConnect to multiple on-premises AD forest
Birden çok bağlantısı kesilmiş şirket içi AD ormanına bağlanmaConnect to multiple disconnect on-premises AD forest
Hafif aracı yükleme modeli
Yüksek kullanılabilirlik için birden çok etkin aracı
LDAP dizinlerine bağlanma
Kullanıcı nesneleri için destek
Grup nesneleri için destek
Kişi nesneleri için destek
Cihaz nesneleri için destek
Öznitelik akışları için temel özelleştirmeye izin ver
Exchange çevrimiçi özniteliklerini eşitleme
Uzantı özniteliklerini 1-15 arasında senkronize etme
Müşteri tanımlı AD özniteliklerini (dizin uzantıları) eşitleme
Password Hash Sync desteği
Doğrudan Kimlik Doğrulama Desteği
Federasyon desteği
Sorunsuz Çoklu Oturum Açma
Etki Alanı Denetleyicisine yüklemeyi destekler
Windows Server 2016 desteği
Etki Alanları/OU’lar/gruplar üzerinde filtreleme
Nesnelerin öznitelik değerlerini filtreleme
Minimum öznitelik kümesinin senkronize edilmesine izin ver (MinSync)
AD’den Azure AD’ye akıştan özniteliklerin kaldırılmasına izin ver
Öznitelik akışları için gelişmiş özelleştirmeye izin ver
Parola geri yazma desteği
Cihaz geri yazma desteği
Grup geri yazma desteği
Birden çok etki alanındaki kullanıcı özniteliklerini birleştirme desteği
Azure AD Etki Alanı Hizmetleri desteği
Exchange karma geri yazma
AD etki alanı başına sınırsız sayıda nesne
AD etki alanı başına en fazla 150.000 nesne desteği
50.000’e kadar üyesi olan gruplar
250.000’e kadar üyesi olan büyük gruplar
Etki alanları arası referanslar
İsteğe bağlı sağlama
ABD Hükümeti için destek

Bir Cevap Yazın

%d