Azure AD Grup Üyeleri Gizleme

Azure Active Directory’de bulunan gruplarınızın üyelerini gizlemek isteyebilirsiniz.

HiddenGroupMembershipEnabled değerini kullanarak grup üyelerini gizleyebilirsiniz.

Microsoft 365 grup üyelerinin grup üyesi olmayan kullanıcılardan gizlenip gizlenmeyeceğini belirtmektedir, grubu oluşturduktan sonra bu ayarı değiştirememektesiniz.

HiddenGroupMembershipEnabled parametresi sadece New-UnifiedGroup seti ile kullanılabilmektedir.

 • HiddenFromAddressListsEnabled; HiddenFromAddressListsEnabled parametresi ile Microsoft 365 grubunu GAL ve diğer adres listelerinde görünüp görünmeyeceğini belirtmektesiniz.
 • HiddenFromExchangeClientsEnabled; HiddenFromExchangeClientsEnabled parametresi ile Microsoft 365’e bağlı Outlook istemcilerinden gizlenip gizlenmeyeceğini belirtmektesiniz.
New-UnifiedGroup -HiddenGroupMembershipEnabled; Set-UnifiedGroup -HiddenFromAddressListsEnabled/HiddenFromExchangeClientsEnabled

Eğer Hybrid Mod kullanıyorsanız ve DG üyelerini gizlemek istiyorsanız, öznitelik düzenlemesi yaparak Azure AD Connect’i çalıştırabilirsiniz. “hideDLMembership

HiddenFromAddressListsEnabled

HiddenFromAddressListsEnabled parametresi, Microsoft 365 Grubu’nun genel adres listesinde (GAL) ve kuruluşunuzdaki diğer adres listelerinde görünüp görünmeyeceğini belirtmektedir.

 • $true: Microsoft 365 Grubu GAL ve diğer adres listelerinden gizlenmektedir. Grup ileti almaya devam eder, ancak kullanıcılar Outlook veya Web üzerinde Outlook’ta grubu arayamaz veya gruba göz atamamaktadır. Microsoft 365 Grubu’nun üyesi olan kullanıcılar için, HiddenFromExchangeClientsEnabled özelliği etkin DEĞİLSE, grup Outlook ve Web üzerinde Outlook’taki gezinti bölmesinde görünmeye devam eder.
 • $false: Microsoft 365 Grubu GAL ve diğer adres listelerinde görünmektedir.

HiddenFromExchangeClientsEnabled

HiddenFromExchangeClientsEnabled parametresi, Microsoft 365 Grubu’nun Microsoft 365’e bağlı Outlook istemcilerinden gizlenip gizlenmediğini belirtmektedir.

 • Bu ayarı etkinleştirmek için bu anahtarla bir değer belirtmeniz gerekmemektedir. Grup, Outlook’un sol gezinti bölmesinde görünmez ve genel adres listesinde (GAL) görünmez. Grup adı, Outlook’ta yeni bir ileti oluşturma sırasında çözümlenmez. Grup ileti almaya devam edebilir, ancak kullanıcılar Outlook veya Web üzerinde Outlook’ta grubu arayamaz veya gruba göz atamamaktadır. Ayrıca, grubun GAL’de ve Çevrimdışı Adres Defteri’nde (OAB) gösterilmesini önlemek için HiddenFromAddressListsEnabled özelliği de true olarak ayarlanması gerekmektedir.
 • Bu ayarı devre dışı bırakmak için: Bu, varsayılan değerdir. HiddenFromExchangeClientsEnabled:$false

Hyrbid dağıtımda, grubu GAL’den gizlemeniz gerekiyorsa;

 1. On-Prem , güvenlik grubunun özniteliğini True olarak ayarlamalısınız. msExchHideFromAddressLists
  1. ADUC’u açın.
  2. Grup nesnesini bulup sağ tıklayın ve Özellikler’i seçin
  3. Özniteliği bulun,Düzenle’yi tıklatın ve sonra değeri <Not set> olarak değiştirin.
  4. msExchHideFromAddressLists
 2. Azure AD Connect’i çalıştırarak Sync işlemi yapmanız gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

%d