Enabling Azure AD Password Writeback and Self Service: A Step-by-Step Guide

Günümüzde, teknolojik gelişmelerin iş dünyasında önemli bir rol oynadığı bir dönemde yaşıyoruz. Teknoloji, özellikle bulut tabanlı hizmetler ve yapay zeka, ...
Read more

Entra ID Connect (Azure AD Connect) Staging Mode

Dijital dönüşümün temel taşlarından biri olan kimlik yönetimi, kuruluşların verimlilik ve güvenliğini artıran bir unsurdur. Microsoft Entra ID Connect (Azure ...
Read more

Entra ID Connect (Azure AD Connect) Sync vs Azure AD Connect Cloud Sync

Merhaba, daha önceki yazılarımızda Azure AD Connect Sync kurulumundan ve 365 için uygulanması gereken bir çok işlemden bahsetmiştik. İlgili makalelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Azure ...
Read more

Microsoft Entra Connect V1 Destek Dışı Kalıyor!

Microsoft Entra Connect (Azure AD Connect), Microsoft’un kimlik senkronizasyon için kullandığı hizmet aracı olarak tanımlanmaktadır ve kuruluşlar On-Premises AD üzerinden Microsoft ...
Read more

Recreate Azure AD ‘Local’ AD Connector

"Azure AD Connect “The Forest cannot be added because the attribute used to uniquely identity your users in Azure AD (mS-DS-ConsistensyGuid) is already in use” hata mesajı, genellikle birden fazla Active Directory ormanında veya birden fazla domainde Azure AD Connect'i kullanmaya çalışırken karşılaşılan bir durumdur.
Read more

Exchange Online Soft-Match

Soft Match, genellikle bir bulut kullanıcısını bir On-Premises Active Directory kullanıcısıyla eşleştirirken kullanılan bir kavramdır. Bu, genellikle bir kuruluşun yerel ...
Read more

Restore Deleted AAD User from Azure Active Directory

Azure Active Directory üzerinde bulunan bir kullanıcıyı yanlışlıkla silmiş olabilirsiniz, telaş yapmayın AAD üzerinde hesaplar hemen silinmemektedir. Bir hesabı devre ...
Read more

Azure AD Grup Üyeleri Gizleme

Azure Active Directory’de bulunan gruplarınızın üyelerini gizlemek isteyebilirsiniz. HiddenGroupMembershipEnabled değerini kullanarak grup üyelerini gizleyebilirsiniz. Microsoft 365 grup üyelerinin grup üyesi ...
Read more

Hybrid AD: failed to validate timestamp in computerIdentitydata

Endpoint Manager içinde bileşen olan Microsoft Intune için cihazlarımı otomatik join edecek yapılandırmayı yaparken bir kaç hata ile karşılaştım. Azure ...
Read more

Azure AD Connect Cloud Sync Nedir?

Azure AD Connect Cloud Sync, kullanııcıların, grupların Azure Active Directory ile eşitlenmesine yönelik karma kimlik hedeflerinizi karşılamak için kullanılan bir ...
Read more
12 Next