Enabling a Disabled Mailbox Throwing

Bir posta kutusunu devre dışı bıraktığınızda, Exchange Server posta kutusunu posta kutusu veritabanında tutmaya devam eder ve posta kutusunu devre dışı bırakılmış duruma geçirir. Exchange öznitelikleri karşılık gelen Active Directory kullanıcı hesabından da kaldırılır, ancak kullanıcı hesabı korunur. Posta kutusu, varsayılan olarak 30 gün olan silinmiş posta kutusu saklama süresi sona erene kadar, posta kutusu veritabanından kalıcı olarak silinmeden (veya temizlenmeden) önce saklanmaya devam eder.

Devre dışı bırakılmış bir posta kutusu Exchange posta kutusu veritabanından kalıcı olarak silinene kadar, EAC’yi veya Exchange Yönetim Kabuğu’nu kullanarak özgün Active Directory kullanıcı hesabına yeniden bağlayabilirsiniz.

Devre dışı bırakmış bir MBX’, EAC üzerinden Connect to Mailbox butonu ile tekrar aktif hale getirebilmekteyiz.

Ama bazen Exchange Server ve Active Directory arasında yaşanılan gecikmeden dolayı, devre dışı bırakmış olan MBX Connect a mailbox bölümünde gözükmemektedir.

Microsoft bu sorunu aşağıdaki gibi açıklamaktadır; “Bir posta kutusunun depolama durumunun, karşılık gelen Active Directory kullanıcı hesabının durumuyla eşitlenmemiş olması mümkündür. Bu, Active Directory çoğaltma gecikmesinden kaynaklanabilir. Örneğin, posta kutusu etkinleştirilmiş bir kullanıcı hesabı Active Directory’de devre dışı bırakılmışsa, ancak Exchange posta kutusu deposunda devre dışı olarak işaretlenmemişse. Bu durumda, Update-StoreMailboxState komutunu çalıştırmak, posta kutusu deposu durumunu Active Directory kullanıcı hesabının durumuyla eşitler ve posta kutusunu posta kutusu deposunda devre dışı olarak işaretler. Bir posta kutusunun depolama durumu beklenmeyen olduğunda veya depo durumunun karşılık gelen Active Directory hesabının durumundan farklı olduğundan şüpheleniyorsanız ortaya çıkabilecek sorunları gidermek için bu komutu kullanabilirsiniz”. 

Posta kutusunun başka bir veritabanına taşındığı ve ardından posta kutusunun hemen devre dışı bırakıldığı bir senaryoda, çoğaltmaya izin vermek için 24 saatlik bir gecikme bulunmaktadır.

Bu sorunu çözmek için EMS’yi çalıştırınız.

Devre dışı bırakılmış olan MBX’ın GUID öğrenmek için aşağıdaki komut setini çalıştırmanız gerekmektedir.

Get-MailboxDatabase | Get-MailboxStatistics | Where { $_.DisplayName -eq "HCtestmailbox" } | fl DisplayName,Database,DisconnectReason,DisconnectDate,MailboxGuid

İlk çalıştırdığımız komut, posta kutusu veritabanını ve GUID’yi sonuçlarını gösterecek, daha sonra çıktıda bulunan GUID kopyalanarak aşağıdaki komut seti ile birlikte çalıştırılır.

Update-StoreMailboxState -Database “Mailbox Database Name” -Identity “Mailbox GUID”

Daha sonra Connect a mailbox bölümünden devre dışı bırakmış olduğunuz, hesabı tekrar etkinleştirebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: