Exchange install keeps prompting for reboot before installing a CU

Exchange Server kurulumu sırasında veya CU kurulumu sırasında ExchangeServer.setup.exe belli adımları kontrol ettikten sonra yükleme işlemine geçmektedir.

Exchange Server Pending Reboot hatası GUI üzerinden de CMD üzerinden de karşılaşılabilir. Prerequisite Analysis işlemi %100 olduktan sonra aşağıdaki hatayı vermektedir. Aslında hatayı gördükten sonra ilgili sunucuyu Reboot edebilirsiniz ama bazı durumlarda Reboot işleminden sonra da çözülmeyebiliyor.

F:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF /mode:Upgrade

Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 21 Unattended Setup

Copying Files...
File copy complete. Setup will now collect additional information needed for installation.

Languages
Management tools
Mailbox role: Transport service
Mailbox role: Client Access service
Mailbox role: Mailbox service
Mailbox role: Front End Transport service
Mailbox role: Client Access Front End service

Performing Microsoft Exchange Server Prerequisite Check

  Configuring Prerequisites                                     COMPLETED
  Prerequisite Analysis                                       %100

A reboot from a previous installation is pending. Please restart the system and then rerun Setup.
For more information, visit: http://technet.microsoft.com/library(EXCHG.150)/ms.exch.setupreadiness.RebootPending.aspx


The Exchange Server setup operation didn't complete. More details can be found in ExchangeSetup.log located in the
<SystemDrive>:\ExchangeSetupLogs folder.

Reboot işleminden sonra da bu Pending Reboot hatası ile karşılaşıyorsanız, Regedit tarafında temizlenmeyen “PendingFileRenameOptions” anahtarı olabilir.

Gitmeniz gereken Regedit yolu aşağıdaki gibidir;

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager

PendingFileRenameOptions anahtarını tamamen silebilir veya içerisinde ki değerleri sildikten sonra boş duruma getirebilirsiniz. Bu işlemlerden sonra sunucuyu reboot edin ve Exchange Server kurulum hizmetini tekrar çalıştırdığınız da sorun giderilecektir.

Bir Cevap Yazın

%d