Exchange Online Send As Yetkisi PowerShell

Birçok IT yöneticisi ve sistem uzmanı, Office 365 veya Hybrid bir Exchange ortamında “Send As” yetkisi verme girişiminde bulunduğunda karşılaştığı bir uyarıyla tanışıktır:

Bu grubu yalnızca şirket içi ortamınızda yönetebilirsiniz. Bu grubu düzenlemek veya silmek için Active Directory kullanıcıları ve grupları veya Excahange yönetim merkezi araçlarını kullanın

You can only manage this group in your internal environment. To edit or delete this group, use the Active Directory users and groups or Excahange admin center tools warning

Bu uyarı, belirli bir grup ya da posta kutusu üzerinde yetkilendirme değişikliği yapmanın, web tabanlı yönetim portalı üzerinden değil, şirket içi araçlarla yapılması gerektiğine işaret eder. Bu yazımızda, bu sorunun nedenini ve bu tür bir engeli nasıl aşabileceğinizi detaylı olarak inceleyeceğiz.

Exchange Online Üzerinde Neden Bu Uyarıyı Alıyorum?

Bu uyarı genellikle, Azure AD’de bulunan ve şirket içi bir Active Directory’den senkronize edilmiş bir obje üzerinde değişiklik yapmaya çalıştığınızda karşınıza çıkar. Azure, asıl kaynak olarak kabul edilen şirket içi Active Directory’ye yapılan değişiklikleri korumak amacıyla, bulut üzerinde doğrudan değişiklik yapma yeteneğinizi kısıtlar.

Eğer ortamınız da Objeleri yöneteceğiniz bir Exchange Server veya Management Tools bulunmuyorsa, Exchange Online üzerinde bulunan objelerinizi yönetmek biraz zor olabilir.

On-Premises AD üzerinden Exchange Online’a Sync olmuş bir dağıtım grubuna “Send As” yetkisi vermeniz gerekiyorsa, bu işlem için Exchange Online PowerShell kullanmanız gerekmektedir.

Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement
Connect-ExchangeOnline

Bağlantıyı kurduktan sonra “Send As” yetkisini şu komutla verebilirsiniz:

Add-RecipientPermission -Identity [PostaKutusuAdı] -Trustee [KullanıcıAdı] -AccessRights SendAs

Bu komut, belirttiğiniz kullanıcıya belirttiğiniz posta kutusu için “Send As” yetkisini verir.

Sonuç:

Bulut tabanlı hizmetlerle çalışırken karşılaştığınız bazı kısıtlamalar, aslında veri bütünlüğü ve güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır. Ancak, bu kısıtlamaları aşmanın yöntemleri mevcuttur. PowerShell, bu tür senaryolarda size esneklik ve kontrol sağlayan mükemmel bir araçtır. Sistem yönetiminin bu yönüyle ilgileniyorsanız, PowerShell becerilerinizi geliştirmek zamanınızı değerlidir. Bu, sadece “Send As” yetkisi gibi özel durumlar için değil, genel olarak bulut yönetimi için de geçerlidir.

Bir Cevap Yazın

%d