Exchange Server: An Incomplete Installation Was Detected

Bugün LAB ortamımda bulunan Windows Server 2016 üzerinde çalışan Exchange Server 2016‘yı ortamımdan kaldırmak için kollarımı topladım 🙂

Önce mevcut çalışan tüm ortamımı kontrol ettim ve Exchange Server 2016‘yı ilgili yapmam gereken bir işlem olmadığını tespit edince Exchange Server‘ı Uninstall etmek için işlemlere başladım, evet bu işlem kolay bir işlem gibi gözüksede (Prod. ortamlar hariç.) kaldırma sırasında bir hata ile karşılaştım.

An incomplete installation was detected. Run setup to complete Exchange installation

Exchange Server 2016 Uninstall Error.

Daha sonra çözüm olmayacağını bildiğim halde (LAB ortamı olunca bir rahatlık söz konusu) iso dosyasını sunucuya mount ettim ve tekrar kurulum yapmak istedim, bu sefer almış olduğum hata aşağıdaki gibidir;

Sonra sunucumu önce Reboot ettim ve Exchange Server ISO dosyasını tekrar sunucuma mount ettim.

CMD’yi Run As Administrator olarak çalıştırdım ve Mount ettiğim sürücü harfine bağlandım;

Ben Exchange Server’ı Uninstall sırasında aldığım hatayı işlemin 7.adımında aldığım için Exchange Server ortamımdan kısmen kaldırıldı ve ReInstall işlemini CMD üzerinden tekrar başlatabilmek için aşağıda bulunan komutları kullandım.

E:\Setup.exe /m:install /R:M /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Bu sefer aldığım hata aşağıdaki gibi oldu;

Mailbox role: Unified Messaging service
Mailbox role: Mailbox service
Mailbox role: Front End Transport service
Setup previously failed while performing the action "Uninstall". You can't resume setup by performing the action
 "Install".

Daha önce bu hatayı Exchange Server 2013 Uninstall işlemi sırasında almıştım. Exchange Server kurulum ilerlemesi sırasında bazı bilgileri Regedit üzerinde saklamaktadır. Ben CMD ekranında aldığım hatayı “FrontEndTransportRole“‘de hata alıyorum, işlem Front End Transport servisinde başarısız duruma düşüyor. (Exchange Server 2013 sırasında da aynı yerde hata almıştım 🙂 )

Exchange Server bu tarz bilgileri aşağıdaki yol üzerinden tutmaktadır.

HKLM:Software\Microsoft\ExchangeServer\v15\FrontEndTransportRole içerisinde bulunan değerlerde tutmaktadır. (Siz hatayı ClientAccess veya başka bir servis sırasında hata alırsanız ilgili servis ile ilgili anahtara gitmeniz yeterli olacaktır)

Burda Action,Watermark ve ConfiguredVersion anahtarlarını silmeniz gerekmektedir.

Bu işlemlerden sonra GUI kullanarak uninstall işlemi denemedim, tekrar CMD’yi Run As Administrator olarak çalıştırdım ve aşağıdaki komut satırını kullanarak Uninstall etmeye başladım.

E:\Setup.exe /mode:Uninstall /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Bu işlem ile beraber ortamımda bulunan Exchange Server’ı başarılı şekilde Uninstall edebildim ve çıktısı aşağıdaki gibidir;

Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 22 Unattended Setup

Mailbox role: Mailbox service
Mailbox role: Unified Messaging service
Mailbox role: Client Access service
Mailbox role: Transport service
Mailbox role: Front End Transport service
Mailbox role: Client Access Front End service
Languages

Performing Microsoft Exchange Server Prerequisite Check

  Configuring Prerequisites                                     COMPLETED

Configuring Microsoft Exchange Server

  Preparing Setup                                          COMPLETED
  Language Files                                          COMPLETED
  Stopping Services                                         COMPLETED
  Removing Exchange Files                                      COMPLETED
  Restoring Services                                        COMPLETED
  Finalizing Setup                                         COMPLETED

The Exchange Server setup operation completed successfully.

Eğer bu işlemlerden sonra’da Exchange Server‘ı Uninstall edemiyorsanız, biraz daha zor kullanarak ADSI üzerinden kaldırabilirsiniz. (Burda işlem yaparken dikkat etmeniz gerekmektedir.)

Unutmadan tekrar belirtmekte fayda var; Exchange Server işlemleriniz için ADSI kullanılması önerilmemektedir, ADSI’yı son çare olarak kullanmanız gerekmektedir.

Run üzerinde “ADSIEdit.msc” çalıştırıyoruz.

Action seçeneği ile Connection Settings açıyoruz ve “Select a well known Naming Context” Configuration olarak ayarlıyoruz ve OK butonu ile devam ediyoruz.

CN=Configuration, DC=cengizyilmaz, DC=net genişletiyoruz, Services altında bulunan Microsoft Exchange ve Microsoft Exchane AutoDiscover objelerini siliyoruz.

Daha sonra ADUC üzerinde bulunan Microsoft Exchange Security Groups ve Microsoft Exchange System Object nesnelerini siliyoruz. Bu işlemi ADSIEdit kullanarakta yapabilirsiniz, Connection Settings adımını “Default Naming Context” olarak değiştirmeniz yeterli olacaktır.

ADUC üzerinden Exchange Server Computer’ını ortamınızdan manuel silebilirsiniz.

Exchange Server kurulumu tarafından otomatik oluşturulan ve Disable durumda olan Arbitration Mailboxları, HealtMailboxları silmeniz gerekmektedir;

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: