Exchange Server AutoActivationPolicy

Aslında makale başlığı biraz kafa karıştırıcı gibi duruyor, ama ortamınızda bir DR yapınız bulunuyorsa DAG içerisinde bulunan veritabanlarının kopyasını otomatik olarak etkinleştirilmesini engellemek isteyebilirsiniz. Veritabanı kopyasının pasif bir veri merkezinde olması, otomatik etkinleştirmenin engellenmesini istemenizin bir nedeni olabilir. İşi yapamadığı için değil, muhtemelen veritabanının ne zaman farklı bir veri merkezine devredileceğini bilmek istediğiniz ve bunun kendiniz yapılmasını istediğiniz için bu senaryoyu uygulayabilirsiniz.

Aslında MSExchange Server her sürümünde DAG yapısını daha performanslı bir hale getiriyor ve DAG bu ortamlar için bence mükemmel bir senaryo.

Exchange ortamınızın aşağıdaki topoloji gibi olduğu düşünebilirsiniz.

İkisi birincil sitede, ikisi DR sitesinde olmak üzere dört DAG üyesinin barındığı bir ortamımız var. Örneğimi tek veritabanı DB001 olarak anlatacağım.(Anlatımı biraz daha sadeleştirmek için) Varsayılan olarak, DB001 veritabanı, DR sitesi de dahil olmak üzere kullanılabilir DAG üyelerinden herhangi birine otomatik olarak aktif veritabanı geçişi yapabilir. Otomatik aktif veritabanı geçiş topoloji aşağıdaki görselleştirilmiştir.

Topolojimizde primary site üzerinde bulunan sunucular senaryo boyunca “Unrestricted” olarak sınıflandırıldı.

Yapınızda DR (Disaster Recovery) sitesinde bulunan DAG üyeleri otomatik failover yapmasını istemiyorsanız veya sadece DAG üyelerinden “1” tanesi yapsın istiyorsanız, failover yapılandırmasını aşağıdaki komutla değiştirebilirsiniz.

Otomatik olarak aktif veritabanını blocked duruma getirecektir.

Blocked bileşenin kısa tanımını yapmak gerekirse eğer;

Mailbox sunucularında otomatik olarak aktif hale getirme işlemini devre dışı bırakır.

Exchange 2013’te bu ayar, belirtilen sunucuya sunucu konumlandırıcı isteklerini durduruyor ve tüm DAG üyeleri Blocked değeriyle yapılandırılmışsa, sunucudaki el ile etkinleştirilen veritabanlarına tüm istemci erişimini engelliyordu. Exchange Server 2013 CU7 veya Exchange Server’in sonraki sürümlerinde, başka bir Posta Kutusu sunucusu yoksa sunucu konumlandırıcı istekleri engellenen bir sunucuya gönderilir, bu nedenle istemci erişimi etkilenmez.

Set-MailboxServer –Identity DR-EXC01 -DatabaseCopyAutoActivationPolicy Blocked

Set-MailboxServer –Identity DR-EXC02 -DatabaseCopyAutoActivationPolicy Blocked

Bu aslında tipik bir senaryodur. Ancak DR sunucusunun, yalnızca bir felaket durumunda kullanılmak üzere konumlandırıldı. Bu sunucu, birincil sitenin kapalı olması ve yalnızca ikincil sunucunun veritabanlarının iş yeri dışında çoğaltılmasını istemeniz durumunda kullanılması gerekmektedir. Bazı durumlarda, birincil siteye erişilememesi veya yük devretme algılaması durumunda veritabanlarının el ile bağlanmamasını gerektirebilir. Bunun nedeni kararsız bir bağlantı veya başka bir neden olabilir.

Bu nedenle, yük devretme olması durumunda veritabanlarının bağlanmasını önleyen otomatik veritabanı kopyalama etkinleştirme ilkesini engellemeniz gerekmektedir.

Aslında yukarıda yapmış olduğumuz yapılandırma ile ilgili genel bir sorun bulunuyor, bu sorun Failover zamanında ortaya çıkmaktadır. Primary Site PR-EXC01’in yük devretmesi gerekiyor ama PR-EXC02 bir sorunda dolayı yada planlı bakımdan dolayı offline durumda ama DR sitesinde bulunan DAG’larada geçiş yapamayacağı için DB Offline duruma düşecektir. Siz manuel biçimde DR-EXC01’e geçiş yapsanız bile, burda yaşanılan ikinci sorun DR-EXC02’ye yansımayacağı için yine DB Offline duruma düşecektir.

Not: Exchange Server için DR Senaryosu profesyonel biçimde tasarlanmadığı sürece bu tarz problemler her zaman olabilir.

Bu tarz problemleri engellemek için “IntrasiteOnly” ilkesini kullanabilirsiniz. Bu ilke için aşağıdaki gibi kısa bir tanım yapabiliriz;

Veritabanı kopyası sadece aynı Active Directory sitesindeki sunucularda etkinleştirilmesine izin verir. Bu yapılandırma, siteler arası yük devretmeyi veya etkinleştirmeyi önler (örneğin, pasif bir kopyanın etkin kopya haline getirilmesi).

Veritabanları, başka bir Active Directory sitesinde etkin olan veritabanı kopyaları için bu Posta Kutusu sunucusunda etkinleştirilememektedir.

Set-MailboxServer –Identity DR-EXC01 -DatabaseCopyAutoActivationPolicy IntrasiteOnly

Set-MailboxServer –Identity DR-EXC02 -DatabaseCopyAutoActivationPolicy IntrasiteOnly

Bu yapılandırma ile ilk anlatmış olduğum problemin bir kısmını çözebiliyoruz, çünkü sadece siteler arası Failover yapılmasına izin verdik, ama Felaket durumunda site geçişini manuel yapmak durumunda kalıyoruz.

Felaket kurtarma kadar, İş sürekliliğini sağlamakta çok önemli. Kullanılan hizmetin kullanılabilirlik durumunu korumak için DR sitesine yük devreden bir veritabanı kullanabilirsiniz. Failover yapacak olan veritabanını Primary Site üzerinden seçebiliyoruz ve bu Veritabanı Otomatik olarak DR sitesine Failover yapabilir duruma getirebiliriz

Hizmet kullanılabilirliğini korumak için gerektiğinde DR sitesine yük devreden veritabanını kabul etmek istiyorsanız, ancak veritabanlarının birincil sitede etkin olmasını tercih ediyorsanız, etkinleştirme ilkelerini Unrestricted olarak bırakabilir ve bunun yerine DatabaseCopyActivationDisabledAndMoveNow özelliğini $true olarak ayarlayabilirsiniz. Bu, veritabanlarının yük devretmesine izin verir. Primary Site tekrar kullanılabilir duruma geldiğinde birkaç dakika içerisinde tekrar tüm yükü Primary Site üzerine yönlendirecektir.

DatabaseCopyActivationDisabledAndMoveNow özelliğini kısa tanımını yapmak gerekirse eğer;

DatabaseCopyActivationDisabledAndMoveNow parametresi, diğer Posta Kutusu sunucularında veritabanlarının başka sağlıklı kopyaları varsa, veritabanlarının bu Posta Kutusu sunucusuna bağlanmasının engellenip engellenmeyeceğini belirtir. Ayrıca, kopya varsa ve sağlıklı durumdaysa, sunucudaki bağlı veritabanlarını bir kaç dakika içerisinde sunuculara taşıyabilir.

Bu parametre için geçerli giriş $true veya $false olarak belirtilmiştir.. Varsayılan değer $false’dir.

Bu parametrenin $true olarak ayarlanması, veritabanlarının DatabaseCopyAutoActivationPolicy parametresinin Blocked olarak ayarlanmış bir sunucuya taşınmasına neden olmaz.

Set-MailboxServer DR-EXC01 -DatabaseCopyActivationDisabledAndMoveNow $true -DatabaseCopyAutoActivationPolicy Unrestricted

Set-MailboxServer DR-EXC02 -DatabaseCopyActivationDisabledAndMoveNow $true -DatabaseCopyAutoActivationPolicy Unrestricted

Böylelikle Primary Site tarafta bulunan sunucular sağlıklı olarak işaretlendikten sonra DR taraftaki veritabanları birkaç dakika içerisinde pasif duruma geçecek ve Veritabanları Primary Site içerisinde etkin hale gelecektir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: