Exchange Server AutoReseed Nedir?

Exchange Server, high availability çalışması için Exchange Server’ın Veritabanı Kullanılabilirlik Grubu (DAG) özelliği, sunucular arası yedeklilik sağlar ve böylece hizmet kesintilerini önler. Bu kapsamda, DAG’ın AutoReseed özelliği ön plana çıkmaktadır. AutoReseed, bir disk arızası durumunda, arızalı diski yedek bir diskle otomatik olarak değiştiren ve bu yedek diski hızlıca veritabanı için kullanılabilir hale getiren bir özellik olarak tanımlanmaktadır.

Exchange Server DAG ile, veritabanınızın bulunduğu diski kaybederseniz (aktif veya pasif), Exchange bu veritabanının yükünü başka bir sunucuya devreder (birden çok kopyası olan bir DAG’nin parçası olduğu varsayılarak).

AutoReseed’in amacı, bu durumun üstesinden gelmek ve bunun için özel olarak sağlanan yedek diskleri kullanarak veritabanı yedekliliğini sağlamaktadır. Tek içerdiği, veritabanları ve yeniden seed işlemi için kullanılacak bağlama noktalarını kullanarak birimleri ve veritabanlarını önceden eşlemektir. Basit bir şekilde:

 1. Tüm disk (veritabanları için ve yedek olarak kullanılan) tek bir bağlama noktası altında bağlayın, örneğin C:\ExchangeVolumes;
 2. Posta kutusu veritabanlarının kök dizinini, örneğin C:\ExchangeDatabases altında başka bir bağlama noktası olarak bağlayın. Ardından, her veritabanı için iki dizin oluşturun: biri veritabanının kendisi için, diğeri günlük dosyaları için;
 3. Son olarak veritabanlarını oluşturun.

Aşağıdaki diyagram bu tasarımı anlamaya yardımcı olmalıdır, ancak tüm adımlardan geçtiğimizde daha net hale gelecektir.

İlk olarak, AutoReseed işlem akışına bakalım:

 1. Exchange Çoğaltma hizmeti, durumu FailedAndSuspended olan veritabanı kopyalarını düzenli aralıklarla tarar;
 2. Bir tane bulunursa, yedek sürücülerin mevcut olup olmadığını kontrol etmek ve hiçbir şeyin Exchange’in veritabanını otomatik olarak yeniden seed yapmasını engelleyemeyeceğinden emin olmak gibi ön koşul denetimleri yapar;
 3. Tüm denetimler geçerse, Çoğaltma hizmeti yedek bir sürücü ayırır ve yeniden eşler;
 4. Seed işlemi yapılır;
 5. Ayırma işlemi tamamlandıktan sonra, Çoğaltma hizmeti seed kopyanın sağlıklı olup olmadığını denetler.

İş akışı, başarısız birimin algılanmasıyla başlar. Veritabanı kopyaları, herhangi birinin 15 dakika veya daha uzun süredir “FailedAndSuspended” durumunda olup olmadığını görmek için düzenli olarak kontrol edilir. Bu, temel bir depolama sorunu olduğunda veritabanı kopyasının içinde olacağı durumdur. 15 dakikalık eşik, düzeltici eylemin çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilmemesini sağlamak için vardır.

AutoReseed’in Çalışma Prensibi

Bir DAG içinde, her veritabanı genellikle birden fazla sunucuda bulunabilir. Eğer bir sunucu down duruma düşerse, Exchange Server otomatik olarak bir başka sunucuda bulunan kopyayı kullanmaya başlar. Bu süreç genellikle otomatiktir ve kullanıcıların çoğu bu değişikliği farketmez. (Sağlıklı çalışan bir DAG maksimum 30 saniye içerisinde aktif – pasif geçişi yapmaktadır)

Ancak, bir disk arızası durumunda, disk üzerinde bulunan veritabanı kopyası silinebilir. Bu durumda, AutoReseed işlemi devreye girer. AutoReseed, arızalı diskin yerini bir yedek diskle alır ve bu diski otomatik olarak veritabanı için kullanır. Daha sonra, arızalı diskin üzerindeki veritabanı kopyası, bu yeni disk üzerine yeniden “seed” edilir, yani kopyalanır.

AutoReseed’in Avantajları

 1. Otomatik: AutoReseed, disk arızaları durumunda manuel olarak veritabanı kopyalama işlemlerini gerçekleştirmek yerine, bu işlemi otomatik olarak yapar.
 2. Süreklilik: AutoReseed, hizmet sürekliliğini sağlar. Eğer bir disk arızası olursa, AutoReseed sayesinde, işlemler kesintiye uğramadan devam eder.
 3. Esnek Yönetim: AutoReseed özelliği, Exchange Admin Center veya Exchange Management Shell gibi Exchange Server yapılandırma ve yönetim araçları üzerinden kolayca yapılandırılabilir ve yönetilebilir.

AutoReseed’in Dezavantajları ve Sınırlamaları

 1. Ek Disk Gerekliliği: AutoReseed, her bir veritabanı için ek bir yedek diskin bulunmasını gerektirir. Bu durum, daha fazla disk kapasitesi gerektirir ve bu da maliyetleri artırabilir.
 2. Yapılandırma Karmaşıklığı: AutoReseed‘in doğru bir şekilde çalışabilmesi için, disklerin ve veritabanlarının belirli bir düzen içerisinde yapılandırılması gereklidir. Bu durum, büyük ölçekli Exchange Server yapılandırmalarında karmaşık olabilir ve uzman bilgi gerektirebilir.
 3. Sınırlı Hata Toleransı: AutoReseed, yalnızca disk düzeyindeki hataları yönetebilir. Eğer bir sunucu çökerse veya ağ hataları oluşursa, AutoReseed bu tür durumları yönetemez. Bu nedenle, AutoReseed‘in bir parçası olarak geniş kapsamlı bir hata toleransı ve felaketten korunma stratejisi bulunmalıdır.

Sonuç

AutoReseed, Exchange Server‘ın önemli bir özelliği olup, özellikle büyük ve karmaşık Exchange Server yapılandırmalarında hizmet sürekliliği sağlamak için önemlidir. Ancak, bu özelliği en etkili biçimde kullanabilmek için, Exchange Server yöneticilerinin bu özelliği ve çalışma prensiplerini iyi bir şekilde anlaması ve uygun bir şekilde uygulaması gereklidir. Bu makale, AutoReseed‘in temel çalışma prensiplerini, avantajlarını ve dezavantajlarını ele alarak, bu alandaki bilgi boşluğunu doldurmayı amaçlamaktadır.

Gördüğünüz gibi Autoreseed oldukça akıllı ve etkilidir, başarısız diski yeni bir yedekle değiştirmek dışında yönetici tarafından manuel müdahale olmadan depolama hatası gibi basit bir sorunu çözebilir.

Autoreseed her seferinde DAG‘ımın dayanıklılığını başarıyla geri yükleyebilir. Olay günlüklerine bakıldığında genellikle bunu bir saatten biraz fazla bir sürede gerçekleştirir. (DB boyutuna göre değişiklik gösterebilir)

Autoreseed, uygun ölçekte verimli bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmış son derece akıllı bir sunucu uygulamasının bir özelliğidir.

Bir Cevap Yazın

%d