Exchange Server DAG Witness Failed State

Exchange Server DAG yapısında çalıştırabilmemiz için Witness Server ihtiyacı bulunmaktadır, genelde Witness server bir Active Directory sunucusu üzerinde çalıştırılır fakat Witness Server için ayrı bir sunucu kurulması yapınız için her zaman daha sağlıklı olacaktır.

Bazı durumlarda Exchange Server DAG ortamınızda Witness server için temel sorunlar oluşmaktadır bunlar genelde yanlış yapılandırmalardan kaynaklanmaktadır.

Exchange Server’da DAG Witness sunucusunu kontrol etmek için Exchange Management Shell üzerinden aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz;

Get-DatabaseAvailabilityGroup -Identity "cYDAG01" -Status | ft Name, Witness*, Servers

Bu komutun çıktısı aşağıdaki gibidir;

WitnessServer : fs02.cengizyilmaz.net
WitnessDirectory : E:\DAGFileShareWitnesses\DAG1.domain.local
AlternateWitnessServer :
AlternateWitnessDirectory :
WitnessShareInUse : InvalidConfiguration
DxStoreWitnessServers :

WitnessShareInUse parametesine dikkat etmemiz gerekmektedir. Invalid problemini çözmek için öncelikle Witness sunucumuz üzerinde Firewall erişimlerini ve 445 portunu kontrol etmemiz gerekiyor.

Aşağıdaki komutu kullanarak Cluster için Witness sunucusunu kontrol edebilirsiniz;

Get-ClusterResource

Bu komutun çıktısı aşağıdaki gibidir;

Name                       State                       OwnerGroup                    ResourceType
----                       -----                       ----------                    ------------
File Share Witness (\\fs02.cengizyilmaz.net    Failed  

Bu işlemi manuel olarak tetiklemek için, aşağıdaki komut setini kullanabilir veya yeni bir Witness sunucu oluşturabilirsiniz;

Get-ClusterResource | Start-ClusterResource
Name                       State                       OwnerGroup                    ResourceType
----                       -----                       ----------                    ------------
File Share Witness (\\fs02.cengizyilmaz.net    Online   

Start-ClusterResource parametresi ile Witness sunucumuz tekrar online duruma geldi. Durumunuza göre Witness sunucunuzda yeni bir dizin dağıtabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

%d