Exchange Server DeleteContent (Remove Mail Items)

Exchange Server’da bir mailbox’a veya dağıtım gruplarına kullanıcılar yanlışlıkla mail gönderimi yapabilirler. Exchange Server’da PowerShell kullanarak posta kutularında e-posta araması yapabilir veya silebilirsiniz.

Bu işlemler için genellikle “Search-Mailbox New-ComplianceSearch” setlerini kullanabilirsiniz.

Bu işlemleri gerçekleştireceğiniz kullanıcı için bazı yetki tanımlamaları yapılması gerekmektedir. (Administrator hariç :))

Exchange Server’da (Exchange Online) Arama yapmak ve silmek için gereken yetkiler

Kullanmış olduğunuz hesaba aşağıdaki rolleri atamanız gerekmektedir, atama işlemini EMS kullanarak yapabildiğiniz gibi ECP üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

  • Mailbox Import Export
  • Mailbox Search

PowerShell ile atamak için aşağıdaki komut setini kullanabilirsiniz;

New-ManagementRoleAssignment -User "cengizyilmaz" -Role "Mailbox Import Export"
New-ManagementRoleAssignment -User
cengizyilmaz" -Role "Mailbox Search”

Exchange Online için kullanılması gereken set aşağıdaki gibidir;

Add-RoleGroupMember "Discovery Management" -member c@cengizyilmaz.net
New-RoleGroup "Mailbox Import-Export Management" -Roles "Mailbox Import Export"
Add-RoleGroupMember "Mailbox Import-Export Management" -Member c@cengizyilmaz.net

Exchange Search-Mailbox Kullanımı ve Posta Arama

Exchange’de posta kutularında e-posta kutularında arama yapabilirsiniz, bu işlem için EAC veya Search-Mailbox kullanabiliyorsunuz. Searc-Mailbox seti ile birlikte arama yapabileceğini mailbox’ı seçebilir veya özellik belirtebilirsiniz.

Exchange sunucunuzda bulunan bir mailbox için arama yapmak için aşağıdaki komut setini kullanabilirsiniz.

Search-Mailbox -Identity c@cengizyilmaz.net -SearchQuery 'Subject:"Test Maili"'

Exchange Server ortamınızda bulunan tüm posta kutularında arama yapmak için aşağıdaki komut setini kullanabilirsiniz;

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery 'Subject:"Test Maili"'

Exchange Online’da Search-Mailbox komut setini kullanırsanız aşağıdaki gibi bir uyarı alabilirsiniz, Microsoft daha hızlı bir sonuç vermesi için New-ComplianceSearchNew-ComplianceSearchAction setini kullanmanızı önermektedir.

WARNING:  On July 1, 2020, the Search-Mailbox cmdlet is being retired and Microsoft Support will no longer provide assistance.  See https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2113221 to learn more. WARNING: The Search-Mailbox cmdlet returns up to 10000 results per mailbox if a search query is specified. To return more than 10000 results, use the New-MailboxSearch cmdlet or the In-Place eDiscovery & Hold console in the Exchange Administration Center.

Exchange Server’da DeleteContent Kullanımı

Search-Mailbox seti ile arama yaptığınız mail itemslerini silebilirsiniz veya silmek isteyebilirsiniz. -deletecontent parametresi kullandığınızda işlemi gerçekleştirmek için sizden ikinci bir onay isteyecektir bu onay işlemini kaldırmak için -force parametresini kullanabilirsiniz.

Belirli bir kişiden gönderilmiş tüm postaların silinmesini isterseniz, kullanmanız gereken komut seti aşağıdaki gibidir;

Get-Mailbox –Server cy-exc01 –ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery 'from:"c@cengizyilmaz.net"' –DeleteContent –Force

Search-Mailbox parametresinde bir sınırlandırma bulunmaktadır, sadece 10.000 öge bulabilmektedir.

Bir dağıtım grubu üyelerine gelen içeriği silmek için aşağıdaki seti kullanabilirsiniz;

Get-DistributionGroupMember "DL Adı" | Search-Mailbox -SearchQuery:"Test Maili" -DeleteContent -Force:$True

Bir Cevap Yazın

%d