Exchange Server PreferenceMoveFrequency

Microsoft Exchange Server, birçok büyük kuruluşun e-posta ve iletişim ihtiyaçlarını karşılayan bir e-posta sunucusudur ve rakiplerine göre dünya üzerinde en çok kullanılan, en stabil uygulamadır diyebiliriz. Exchange Server güçlü özellikler ve yapılandırma seçenekleri içermektedir ve bunlardan birisi Exchange Server 2016 ile hayatımıza girmiş olan PreferenceMoveFrequency özelliğidir.

PreferenceMoveFrequency, Exchange Server‘ın, bir posta kutusunu daha düşük bir tercih maliyetine sahip bir veritabanına otomatik olarak taşıyacağı minimum süreyi belirlemektedir. (Bu değer dakika cinsinden ifade edilir.)

Exchange Server’ın altında yatan mantık, kullanıcının posta kutusunu mümkün olan en düşük maliyetle barındırmak için çaba sarf etmektir. Maliyet, veritabanının mevcut yükünü, sunucunun performansını ve kullanıcının posta kutusunun konumunu içermektedir.

PreferenceMoveFrequency parametresi, Exchange Server’ın belirli bir posta kutusunu ne kadar sıklıkla taşıyabileceğini belirler. Örneğin, bu değer 60 dakika olarak ayarlanmışsa, Exchange Server her 60 dakikada bir posta kutusunu daha düşük bir tercih maliyetine sahip bir veritabanına taşımayı denemektedir.

Bu parametre, Exchange Server‘ın performansını ve posta kutularının düzgün bir şekilde dağıtılmasını etkilemektedir. Çok düşük bir PreferenceMoveFrequency değeri, Exchange Server‘ın sürekli olarak posta kutularını taşımasına ve potansiyel olarak gereksiz işlem yüküne neden olabilir. Diğer yandan, çok yüksek bir değer, posta kutularının verimli bir şekilde dağıtılmamasına neden olabilir.

PreferenceMoveFrequency parametresi, Exchange Server‘ın posta kutularını en düşük maliyetle barındırma çabasının bir parçasıdır. Bu parametrenin doğru bir şekilde yapılandırılması, Exchange Server’ın performansını ve kullanıcı deneyimini optimize etmeye yardımcı olabilir.

Bu nedenle, PreferenceMoveFrequency parametresi hakkında bilgi sahibi olmak, bir Exchange Server yöneticisi veya IT profesyoneli için önemlidir. Bu bilgi, daha etkili bir şekilde posta kutularının dağıtılmasını ve Exchange Server’ın genel performansının iyileştirilmesini sağlayabilir.

PreferenceMoveFrequency parametresi Set-MailboxDatabase cmdlet’inde kullanılmaktadır. Exchange sunucusunda bir posta kutusu veritabanının özelliklerini değiştirmek için Set-MailboxDatabase cmdlet’ini kullanabilirsiniz.

Set-MailboxDatabase -Identity "DB01" -PreferenceMoveFrequency 120

DB01” adlı posta kutusu veritabanının PreferenceMoveFrequency değeri 120 dakika olarak ayarlanmıştır. Bu, Exchange Server’ın her 120 dakikada bir posta kutusunu daha düşük bir tercih maliyetine sahip bir veritabanına taşımayı dener.

Örneğin, DAG’ınızda üç posta kutusu sunucusu olduğunu ve her birinin ayrı bir veritabanına sahip olduğunu varsayalım: DB1, DB2 ve DB3. Her bir posta kutusu veritabanını, belirli bir PreferenceMoveFrequency ile ayarlayabilirsiniz. Bu, Exchange Server’ın, belirli bir süre boyunca, posta kutularını hangi sıklıkta ve hangi sunucudan hangi sunucuya taşıyacağını belirler.

Bu işlem için aşağıdaki gibi bir komut kullanabiliriz

Set-MailboxDatabase -Identity "DB1" -PreferenceMoveFrequency 60
Set-MailboxDatabase -Identity "DB2" -PreferenceMoveFrequency 120
Set-MailboxDatabase -Identity "DB3" -PreferenceMoveFrequency 180

Bu komutlarda, “DB1” adlı veritabanı her 60 dakikada bir, “DB2” adlı veritabanı her 120 dakikada bir ve “DB3” adlı veritabanı her 180 dakikada bir, posta kutusunu daha düşük bir tercih maliyetine sahip bir veritabanına taşımayı denemektedir

Bu, eğer bir posta kutusu veritabanı yüksek bir yükle karşılaşırsa ve diğer veritabanları daha düşük bir yük ile karşılaşıyorsa, Exchange Server’ın belirli bir posta kutusunu bir veritabanından diğerine taşımasını sağlayabilir.

Bir Cevap Yazın

%d