Exchange Server Public Folder Migration

Exchange Server ortamınızı güncel bir sürüme yükseltme işlemi yaptınız, fakat eski sunucu üzerinde çalışan Public Folder MBX bulunuyor. Bu PF hesaplarınıda yeni sunucu üzerine taşıma yapmanız gerekmektedir.

Malesef, publicfolder taşıma işlemi mailbox taşıma işleminden farklı olmaktadır, bunun için veri toplamanız gerekiyor Microsoft’un paylaşmış olduğu scriptleri kullanmanız gerekiyor. (Microsoft PF yerine artık SharePoint kullanılmasını tavsiye etmektedir.)

PF taşıma işlemi için kullanılması gereken komut setlerini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Download Public Folders Migration Scripts from Official Microsoft Download Center

Taşıma işlemlerine başlamadan önce kendi ortamımı kontrol etmem gerekiyor. Komut çıktısında False görmemiz gerekiyor. Komut sizde true olarak gözükürse bir sonraki komut ile false yapabilirsiniz.

Get-OrganizationConfig | Format-List PublicFoldersLockedforMigration, PublicFolderMigrationComplete
Set-OrganizationConfig -PublicFoldersLockedforMigration $false -PublicFolderMigrationComplete $false

Mevcut PF için bilgi toplamamız gerekiyor, bu işlem için kullanılması gereken komut seti aşağıdaki gibidir.

Get-PublicFolderStatistics | Export-CliXML C:\PFMbx\Info.xml

PF için bilgi toplama işlemi gerçekleştirelim.

Get-PublicFolderStatistics | Export-CliXML C:\PFMbx\Legacy_PFStatistics.xml

PF için mevcut izinlerin kopyasını alalım.

Get-PublicFolder -Recurse | Get-PublicFolderClientPermission | Select-Object Identity,User -ExpandProperty AccessRights | Export-CliXML C:\PFMbx\Legacy_PFPerms.xml

Mevcutta bir taşıma isteğiniz varsa silmemiz gerekiyor.

$batch | Remove-MigrationBatch -Confirm:$false

PF için bir CSV dosyası oluşturacağız, bu CSV dosyası boyut eşleşmesi için kullanılacak. İndrimiş olduğumuz PowerShell dosyaları içerisinde bulabilirsiniz.

.\Export-PublicFolderStatistics.ps1 <Folder to size map path> <FQDN of source server>

Bir sonraki komutumuz aşağıdaki gibi;

.\PublicFolderToMailboxMapGenerator.ps1 <Maximum mailbox size in bytes> <Folder to size map path> <Folder to mailbox map path>

Yeni csv dosyaımızı Yeni Exchange sunucumuza kopyalabiliriz, sonra aşadğaıki komutları çalıştıralım.

Create-PublicFolderMailboxesForMigration.ps1 -FolderMappingCsv FoldertoMailbox.csv -EstimatedNumberOfConcurrentUsers:1000

New-MigrationBatch -Name PFMigration -SourcePublicFolderDatabase (Get-PublicFolderDatabase -Server “FQDN”) -CSVData (Get-Content C:\PFScripts\FoldertoMailbox.csv” -Encoding Byte)

Start-MigrationBatch PublicFolderMigration

Bu işlemden sonra ilgili jobu Recipient – Migration bölümünden görebilirsiniz.

Get-MigrationUser -Batch PFMigration | Get-MigrationUserStatistics -IncludeReport | fl

Get-Mailbox -PublicFolder | Set-Mailbox -PublicFolder -IsExcludedFromServingHierarchy $false
Set-OrganizationConfig -PublicFoldersEnabled Local


Bir Cevap Yazın

%d