Exchange Server: Send-As Problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS)

MS Exchange Server’da bir Distribution Group oluşturdunuz ve oluşturulan Distribution Group için Send As veya Send As Behalf yetkisi vermek istediğiniz zaman aşağıdaki gibi bir hata aldınız.

Access is denied. Active directory response: 00000005: SecErr: DSID-03146551, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0

Active Directory operation failed on . This error is not retriable. Additional information: Access is denied.
Active directory response: : SecErr: DSID-03146551,, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0

 • CategoryInfo : WriteError: (0:Int32) [Add-ADPermission], ADOperationException
 • FullyQualifiedErrorId : 5557AD82,Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.AddADPermission

Yukarıda bulunan hatayı ECP ve PowerShell üzerinden (Add-ADPermission) iki seçenektende alabilirsiniz.

Almış olduğunuz hatanın sebebi; Exchange Trusted Subsystem’e yeti değiştirme izni erilmediği için, Add-ADPermission seti uyarı vermektedir.

Bu sorunu çözmek için “Exchange Trusted Subsystem‘e” “yetki değiştirme” tanımlamasını DG içeren OU’ya eklemeniz gerekmektedir.

 1. Active Directory Users ve Computers açtıktan sonra
 2. Görünüm >Gelişmiş Özellikler’i seçin.
 3. Dağıtım Grouplarını içeren OU’ya sağ tıklatın ve ardından Özellikler’i seçin.
 4. Güvenlik>Gelişmiş’i seçin.
 5. İzinler>Ekle’yi seçin.
 6. <OU NAME> için İzin Girdisi penceresinde
 7. Seçilecek nesne adını girin kutusuna Exchange Trusted Subsystem yazın ve Tamam’ı seçin. Not: Exchange Server bu Kuruluş Birimi’nin etki alanından başka bir etki alanına yüklenmişse, Exchange Trusted Subsystem geçerli etki alanında bulunamayabilir.
 8. <OU NAME> için İzin Girdisi penceresinde, Descendat Group Objects değeri değiştirin.
 9. Varsayılan olarak eklenen tüm izin seçimlerini temizlemek için pencerenin en altına gidin veTümünü temizle’yi seçin.
 10. Pencerenin İzinler bölümünde,İzinleri değiştir’i seçin.

Bu işlemlerden sonra sorunsuz şekilde yetki verebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

%d