Exchange Server Sent/Receive Report

Merhaba, Exchange kullanıcılarımızın belirli günler içerisinde Sent/Receive raporlarına ihtiyacımız olabiliyor.

Hazırlamış olduğum bu PowerShell scripti ile belirtmiş olduğunuz veritabanı veya kuruluş genelinde bulunan tüm mailboxların Sent/Receive raporlarını alabiliyorsunuz.

Scripti çalıştırdığınız zaman $days = Read-Host parametresi kaç günlük hesaplama yapacağını sormaktadır. Burda belirtmiş olduğunuz değer 37 ve 39 satırlarında bulunan Get-MessageTrackingLog parametresine atanmaktadır.

$database değişkeni sizden bir veritabanı istemektedir, belirtmişi olduğunuz veritabanı içerisinde bulunan posta kutuları için hesaplama yapmaktadır, eğer bu değeri boş geçerseniz organizasyon genelinde bulunan tüm posta kutuları için hesaplama yapar.

Script çalışması tamamlandığında size bir HTML rapor sunmaktadır, html rapor size Name, Email Address, Sent, Receive değerlerini göstermektedir.

103.satırda bulunan Path değerinin yolunu kendi ortamınıza göre değiştirebilirsiniz.

<#
=============================================================================================
Name = Cengiz YILMAZ
Microsoft Certified Trainer (MCT)
Date = 4.03.2023
www.cengizyilmaz.net
www.cozumpark.com/author/cengizyilmaz
============================================================================================
#>

$days = Read-Host "Enter the number of days to generate the report for"
$database = Read-Host "Enter the name of the Exchange database to scan. Press Enter to scan all mailboxes."

$properties = "Name", "DisplayName", "ItemCount"

if ($database) {

  $mailboxes = Get-Mailbox -Database $database -ResultSize Unlimited -ErrorAction Stop | Select-Object $properties

} else {

  $mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited -ErrorAction Stop | Select-Object $properties

}

 
$tableRows = "<tr><th style='color: white;'>Name</th><th>EmailAddress</th><th style='color: white;'>Received Count</th><th style='color: white;'>Sent Count</th></tr>"

foreach ($mailbox in $mailboxes) {

  $email = $mailbox.Name

  $stats = Get-MailboxStatistics $email -ErrorAction SilentlyContinue

  if ($stats) {

    $received = (Get-MessageTrackingLog -Recipients $email -Start (Get-Date).AddDays(-$days) -ResultSize Unlimited -EventId Receive).Count

    $sent = (Get-MessageTrackingLog -Sender $email -Start (Get-Date).AddDays(-$days) -ResultSize Unlimited -EventId Send).Count

    $tableRows += "<tr><td>$($mailbox.DisplayName)</td><td>$($mailbox.Name)</td><td style='color:blue'>$($received)</td><td style='color:blue'>$($sent)</td></tr>"

    Write-Host "Processed $($email): $($received) received, $($sent) sent" -ForegroundColor Yellow

  }

}

$html = @"

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <style>

    table, th, td {

      border: 1px solid black;

      border-collapse: collapse;

      font-family: Arial;

      font-size: 11pt;

      text-align: left;

      padding: 5px;

    }

    th {

      background-color: #337ab7;

      color: white;

    }

  </style>

</head>

<body>

  <h1 style='background-color: #337ab7; color: white;'>Exchange Mailbox Sent/Receive Report</h1>

  <table>

    $tableRows

  </table>

</body>

</html>

"@

$html | Out-File "C:\script\Report.html"

 

Write-Host "Report generated successfully." -ForegroundColor Green

Bir Cevap Yazın

%d