Exchange Server’da Yinelenen Yinelene Adres Bulma (SMTP)

Exchange Server ortamınızda yinelenen SMTP adresi bulunduğu zaman, E-Posta gönderimi sırasında “Bu E-Posta iletisi alıcıya teslim edilmez” gibi bir hata maili dönebilir.

Aynı zamanda bu hata işlemi Event ID üzerinde 9217 olarak işlenmektedir.

Event ID: 9217
Event Source: MSExchangeTransport
More than one Active Directory object is configured with the recipient address mail@cengizyilmaz.net. Messages to this recipient will be deferred until the configuration is corrected in Active Directory.

Yada Exchange Server üzerinde yeni bir mailbox oluştururken aşağıdaki gibi bir uyarı görebilirsiniz;

The proxy address SMTP:mail@cengizyilmaz.net is already being used by the proxy address or LegacyExchnageDN. Please choose another proxy address.

Yinelenen SMTP değerini bulmak için ADUC (Active Directory Users and Computers) üzerinde arama yapabilirsiniz.

ADUC Find – Custom Search – Advancedproxyaddresses=smtp:cengiz@cengizyilmaz

ADUC üzerinde arama yaptığınız zaman ProxyAddresses değerine sahip olan tüm objeleri görüntüleyebilirsiniz ve ADUC üzerinden düzenleme yapabilirsiniz.

Bu işlemi Powershell ilede yapmanız mümkün;

Get-ADObject

Get-ADObject -Properties mail, proxyAddresses -Filter {proxyAddresses -eq "smtp:cy@cengizyilmaz.net"}

Bildiğiniz üzere bu değerler sadece kullanıcılara veya gruplara atanmamaktadır, aynı zamanda PublicFolder üzerindede görüntülenebilmektedir.

Get-Recipient -resultsize unlimited | where {$_.EmailAddresses -like "*mail.com*"}

Detaylı bir inceleme yapmak isterseniz veya yöneticinize rapor olarak sunmak isterseniz aşağıdaki komut satırnını kullanabilirsiniz;

Get-recipient -resultsize unlimited | select Name -expand emailaddresses > C:\Script\ProxyAd.txt

Bu işlemleri IDFix kullanarakta yapabilirsiniz, IDFix için detaylı makaleye aşağıdan ulaşabilirsiniz;

O365 IDFix Aracı Nedir? – ÇözümPark (cozumpark.com)

Bir Cevap Yazın

%d