How to Maintenance Mode Exchange Server?

Bu yazımda Exchange Server‘da Update, bakım işlemleri yapılırken Maintenance Mode’a nasıl alınacağı (Exchange Server Bakım Modu) bahsedeceğim.

Exchange Server ortamınız bir DAG içerisinde bulunuyorsa ve sunucu üzerinde Update veya bakım işlemi gerçekleştirilecekse Maintenance moda almamız gerekmektedir, genelde bu işlemi Exchange Management Shell kullanarak yapmaktayız, ama aslında Exchange Server bu işlemleri düzenli bir şekilde yönetmek için 2 adet PowerShell script ile gelmektedir.

StartDagServerMaintenance.ps1 = Exchange Server üzerinde bulunan aktif veritabanı sunucusunu (PAM Primary Active Manager) rolunü başka bir sunucuya taşımanıza izin vermektedir ve bakım işleminiz bitene kadar veritabanlarının geçişini engellemektedir.

StopDagServerMaintenance.ps1 = StartDagServerMaintenance scriptinin ters işlemini yapmaktadır.

İlgili scriptler Exchange Server kurulum dizinde yer almaktadır ve EMS üzerinden aşağıdaki komut ile ilgili dizene gidebiliriz.

cd $Exscripts

Aslında ilgili Scriptleri sadece bakım zamanlarınızda değil, DAG ortamınızı test ederken bile kullanabilirsiniz. Böylelikle DAG içerisinde bulunan veritabanlarınızı test edebilirsiniz.

EXC01-DAG ve EXC02-DAG isminde 2 tane sunucum var, EXC01-DAG sunucumda planlı bir çalışmam yapmam gerekiyor ve bunun için bu sunucuyu Maintenance mode’a alacağım. İlgili Sunucu üzerinde ” cd $Exscripts” komutu ile scriptin olduğu yola gidiyorum.

Sunucumu bakım moduna almak için kullanmam gereken komut aşağıdaki gibidir;

.\StartDagServerMaintenance.ps1 -ServerName EXC01-DAG-OverrideMinimumTwoCopies
StartDagServerMaintenance

EXC01 sunucumda bakım işlemi tamamlandı ve ilgili Exchange sunucumu bakım modunda çıkarmam gerekiyor. Bunun için StopDagMaintenance Scriptini kullanmamız yeterli olacaktır.

StopDagServerMaintenance

OverrideMinimumTwoCopies Parametresi Nedir?

StartDagMaintenance scriptini kullanırken “-ServerName” parametresinden hariç “-OverrideMinimumTwoCopies” parametresini kullandık bu parametreyi kullanmamızın sebebini kısa bir şekilde tanımlamak istiyorum;

StartDAGServerMaintenance.ps1 Scripti ile -OverrideMinimumTwoCopies anahtarını kullandık. Komut dosyası, bir veritabanını taşımayı denemeden önce varsayılan olarak verilerin en az 2 kullanılabilir kopyası olduğunu kontrol etmektedir. Burada bunlardan birinde bakım sırasında yalnızca 2 node olduğundan, bakım sırasında yalnızca 1 aktif kopyanız olacaktır. Bu nedenle, -OverrideMinimumTwoCopies anahtarının kullanılması gereklidir. Bir veritabanının 3 veya daha fazla kopyasına sahip olduğunuz ortamlarda, bu parametreyi kullanmayabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

%d