Microsoft Intune Release 2209

Microsoft Intune’da bu hafta yapılan güncellemeler;

Not: Aylık olarak düzenli yapılan güncellemelerin kullanıma sunulması üç güne kadar sürebilmektedir.

 1. Gün Asya Pasifik
 2. Gün Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA)
 3. Gün Kuzey Amerika

Uygulama yönetimi

Microsoft Endpoint Manager için yeni uygulama türleri

Yönetici olarak, iki yeni Intune uygulaması türü oluşturup atayabileceksiniz:A

 • iOS web klibi
 • Windows web bağlantısı

Bu yeni uygulama türleri, mevcut web bağlantısı uygulama türüne benzer şekilde çalışır, ancak yalnızca kendi platformları için geçerlidir, oysa web bağlantısı uygulamaları tüm platformlarda geçerlidir.

Bu yeni uygulama türleriyle, gruplara atayabilir ve atama kapsamını sınırlamak için atama filtrelerini kullanabilirsiniz. Bu işlevselliği Microsoft Endpoint Manager Yönetim Merkezi’nde Tüm Uygulamalar > Ekle‘> Uygulamalar’ı seçerek bulabilirsiniz.

Cihaz yönetimi

Microsoft Intune, Windows 8.1 desteğini sonlandııyor

Microsoft Intune, Windows 8.1 çalıştıran cihazlar için desteği 21 Ekim 2022’de sonlandıracaktır. Bu tarihten sonra, Windows 8.1 çalıştıran cihazlarınızın korunmasına yardımcı olan teknik yardım ve otomatik güncelleştirmeler artık kullanılamayacaktır. Ayrıca, iş kolu uygulamaları için dışarıdan yükleme senaryosu yalnızca Windows 8.1 cihazları için geçerli olduğundan, Intune artık Windows 8.1 dışarıdan yüklemeyi desteklemeyecektir.

Cihaz yapılandırması

Android Kurumsal cihazlara özel destek bilgileri eklerken yeni kilit ekranı mesajı

Android Kurumsal cihazlarda, cihazlarda özel bir destek mesajı gösteren bir cihaz kısıtlamaları yapılandırma profili oluşturabilirsiniz

 (Devices > Configuration profiles > Create profile > Android Enterprise > Fully managed, dedicated, and corporate-owned work profile for platform > Device restrictions for profile type > Custom support information).

Yapılandırabileceğiniz yeni bir ayar vardır:

 • Kilit ekranı mesajı: Cihazın kilit ekranında gösterilen bir mesaj ekleyebilirsiniz.

Kilit ekranı iletisini yapılandırdığınızda, aygıta özgü bilgileri göstermek için aşağıdaki aygıt belirteçlerini de kullanabilirsiniz:

 • {{AADDeviceId}}: Azure AD cihaz kimliği
 • {{AccountId}}: Intune kiracı kimliği veya hesap kimliği: Intune kiracı kimliği veya hesap kimliği:
 • {{DeviceId}}: Intune cihaz kimliği
 • {{DeviceName}}: Intune cihaz adı: Intune cihaz adı
 • {{domain}}: Alan adı
 • {{EASID}}: Exchange Active Sync Kimliği
 • {{IMEI}}: Cihazın IMEI’si
 • {{mail}}: Kullanıcının e-posta adresi
 • {{MEID}}: Cihazın MEID’si
 • {{partialUPN}}: Simgeden önceki UPN öneki@
 • {{SerialNumber}}: Cihaz seri numarası
 • {{SerialNumberLast4Digits}}: Cihaz seri numarasının son dört hanesi
 • {{UserId}}: Intune kullanıcı kimliği
 • {{UserName}}: Kullanıcı adı
 • {{userPrincipalName}}: Kullanıcının UPN’si

 Not

Değişkenler kullanıcı arabiriminde doğrulanmaz ve büyük/küçük harfe duyarlıdır. Sonuç olarak, yanlış girişle kaydedilmiş profiller görebilirsiniz.

Şunlar için geçerlidir:

 • Android 7.0 ve daha yenisi
 • Android Enterprise şirketine ait tam olarak yönetilen
 • Android Enterprise kurumsal özel cihazlar
 • Android Enterprise kurumsal iş profili

Windows cihazları için Ayarlar Kataloğu’ndaki kullanıcı kapsamına veya cihaz kapsamına göre filtreleme

Bir Ayarlar Kataloğu ilkesi oluşturduğunuzda, Windows işletim sistemi sürümüne göre ayarları filtrelemek için Ayarlar ekle > Filtre ekle’yi kullanabilirsiniz

Add settings > Add filter to filter settings based on the Windows OS edition (Devices > Configuration profiles > Create profile > Windows 10 and later for platform > Settings Catalog (preview) for profile type).

Filtre eklediğinizde, ayarları kullanıcı kapsamına veya cihaz kapsamına göre de filtreleyebilirsiniz.

Şunlar için geçerli olmaktadır;

 • Windows 10
 • Windows 11

Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) platformu genel kullanıma sunuldu

Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) platformunda çalışan şirkete ait cihazların Microsoft Intune yönetimi genel kullanıma sunuldu (GA). Buna, genel önizlemenin bir parçası olarak kullanıma sunulan özelliklerin tamamı da dahildir.

Aygıt Ürün Yazılımı Yapılandırma Arabirimi (DFCI) artık Acer aygıtlarını destekliyor

Windows 10/11 cihazlarında, UEFI (BIOS) ayarlarını yönetmek için bir DFCI profili oluşturabilirsiniz (Cihazlar > Yapılandırma profilleri > Platform > Şablonları için Windows 10 ve üzeri > profil oluşturma > profil türü için Cihaz Bellenimi Yapılandırma Arabirimi).

Windows 10/11 çalıştıran yeni Acer cihazları, 2022 sonbaharından itibaren DFCI için etkinleştirilecektir. Böylece, yöneticiler BIOS’u yönetmek için DFCI profilleri oluşturabilir ve ardından profilleri bu Acer aygıtlarına dağıtabilir.

Şunlar için geçerlidir:

 • Windows 10
 • Windows 11

iOS/ıpados ve macOS Ayarlar Kataloğu’nda bulunan yeni ayarlar

Ayarlar Kataloğu, yapılandırabileceğiniz tüm ayarları bir aygıt ilkesinde ve tek bir yerde listeler.

Ayarlar Kataloğu’nda yeni ayarlar bulunmaktadır. Microsoft Endpoint Manager Yönetim Merkezi’nde bu ayarları Cihazlar > Konfigürasyon profilleri > iOS/ıpados veya macOS for platform > macOS > profil türü için ayarlar kataloğunda görebilirsiniz.

Yeni ayarlar şunları içerir:

LDAP> hesaplar:

 • LDAP Hesap Açıklaması
 • LDAP Hesap Ana Bilgisayar Adı
 • LDAP Hesap Parolası
 • LDAP Hesabı SSL Kullan
 • LDAP Hesabı Kullanıcı Adı
 • LDAP Arama Ayarları

Şunlar için geçerlidir:

 • iOS/ıpados
 • macOS (MacOS Sistemi

Aşağıdaki ayarlar Ayarlar Kataloğu’nda da bulunur. Daha önce, bunlar yalnızca Şablonlar’da kullanılabiliyordu:

Gizlilik > Gizlilik Tercihleri Politikası Kontrolü:

 • Erişilebilirlik
 • Adres Defteri
 • Apple Etkinlikleri
 • Takvim
 • Kamera
 • Dosya Sağlayıcı Varlığı
 • Dinle Etkinliği
 • Medya Kitaplığı
 • Mikrofon
 • Fotoğraf
 • Etkinlik Sonrası
 • Hatırlatmalar
 • Ekran Yakalama
 • Konuşma tanıma
 • Sistem İlkesi Tüm Dosyalar
 • Sistem İlkesi Masaüstü Klasörü
 • Sistem İlkesi Belgeleri Klasörü
 • Sistem İlkesi İndirilenler Klasörü
 • Sistem İlkesi Ağ Birimleri
 • Sistem İlkesi Çıkarılabilir Birimleri
 • Sistem İlkesi Sistem Yöneticisi Dosyaları

Cihaz kaydı

Kayıt bildirimlerini ayarlama (genel önizleme)

Kayıt bildirimleri, Microsoft Intune’a yeni bir cihaz kaydedildiğinde cihaz kullanıcılarını e-posta veya anında iletme bildirimi yoluyla bilgilendirir. Kayıt bildirimlerini, kullanıcıları bilgilendirmek ve yanlışlıkla kaydedilen cihazları bildirmelerine yardımcı olmak veya işe alma veya işe alma veya işe alma işlemi sırasında çalışanlarla iletişim kurmak için güvenlik amacıyla kullanabilirsiniz. Kayıt bildirimleri şimdi Windows, Apple ve Android cihazlar için genel önizlemede denenebilir. Bu özellik yalnızca kullanıcı odaklı kayıt yöntemleriyle desteklenir.

Cihaz güvenliği

Tüm cihazlar grubuna uyumluluk ilkeleri atama

Tüm cihazlar seçeneği artık uyumluluk ilkesi atamaları için kullanılabilir. Bu seçenekle, tüm cihazları içeren bir Azure Active Directory grubu oluşturmaya gerek kalmadan kuruluşunuzdaki ilkenin platformuyla eşleşen tüm kayıtlı cihazlara bir uyumluluk ilkesi atayabilirsiniz.

Tüm cihazlar grubunu dahil ettiğinizde, atama kapsamını daha da hassaslaştırmak için tek tek cihaz gruplarını hariç tutabilirsiniz.

Trend Micro – Yeni mobil tehdit savunma ortağı

Artık Trend Micro Mobile Security’yi Intune ile tümleşik bir mobil tehdit savunması (MTD) iş ortağı olarak kullanabilirsiniz. Intune’da Trend MTD bağlayıcısını yapılandırarak, risk değerlendirmesine dayalı koşullu erişimi kullanarak mobil cihazın şirket kaynaklarına erişimini denetleyebilirsiniz.

Intune Şirket Portalı web sitesinde görünen yetkisiz kullanım süresi durumu

Intune Şirket Portalı web sitesi artık uyumluluk gereksinimlerini karşılamayan ancak yine de verilen yetkisiz kullanım süresi içinde olan cihazları hesaba katmak için bir yetkisiz kullanım süresi durumu gösterir. Kullanıcılara, uyumlu olmaları gereken tarih ve nasıl uyumlu olacaklarına ilişkin yönergeler gösterilir. Cihazlarını belirtilen tarihe kadar güncellemezlerse durumları uyumsuz olarak değişir.

Intune uygulamaları

Intune için yeni kullanıma sunulan korumalı uygulamalar

Aşağıdaki korumalı uygulamalar artık Microsoft Intune için kullanılabilir:

 • RingCentral, Inc. tarafından Intune için RingCentral
 • MangoApps, Her Yerden Çalışın – MangoSpring, Inc.

Bir Cevap Yazın

%d