MICROSOFT.MAPI.MAPIEXCEPTIONMAILBOXQUARANTINED WHILE LOGON INTO THE MAILBOX

Exchange Server üzerinde bulunan mailboxlar kaynak tüketimini durdurarak karantina durumuna geçebilir. Bu işlem sırasında Outlook üzerinde bağlantı kesilir ve OWA üzerinden oturum açmak istediğiniz de aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaşabilirsiniz.

Exception type: Microsoft.Mapi.MapiExceptionMailboxQuarantined

MAPI bağlantısını takip eden MS Outlook uygulaması Exchange Server’da birden çok iş yükü oluşturur ve kaynak kullanır. Oluşturduğu iş yükleri belli bir sebep ile donduğunda kalan iş yükleri daha fazla CPU tüketmeye başlar ve Exchange Server üzerinde daha fazla yük oluşur. Exchange Server ise Down duruma düşmemek için bu hesapla ilgili posta kutularını belli bir süre boyunca karantina durumuna geçirir.

Karantina durumundan otomatik olarak çıkmasını beklemek istemezseniz eğer Regedit üzerinden bu işlemi siz yapabilirsiniz.

Öncelikle hesabın karantina durumunu EMS üzerinden takip etmemiz gerekmektedir;

Get-MailboxStatistics "email address" | Select DisplayName, IsQuarantined | Format-Table -AutoSize

Komutun çıktısında ‘IsQuarantined‘ bölümü ‘True’ olarak gözüküyorsa hesap karantina da demektir.

Karantina toplam süresini takip etmek için Regedit üzerinden “MailboxQuarantineDurationInSeconds” anahtarını arayarak bulabilirsiniz. İlgili süreye göre işlemin otomatik olmasını bekleyebilir ve Regedit üzerinden tekrar işlem yapabilirsiniz.

Aşağıdaki komutları çalıştırarak mailbox için GUID değerini öğrenmemiz gerekiyor,

get-mailbox -identity <Mailbox> |fl *guid*
Get-mailboxdatabase -identity <DatabaseName> |fl *guid*

Daha sonra aşağıdaki regedit yolunu takip etmemiz gerekmektedir,

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MSExchangeIS\%ServerName%

Öğrenmiş olduğumuz GUID değerini QuarantinedMailboxes” altında bulmamız ve silmemiz gerekiyor, ilgili silme işlemi gerçekleştikten sonra karantina durumu ortadan kalkacaktır.

Buna ek olarak EMS üzerinden de Karantina durumunu kaldırabilirsiniz;

Disable-MailboxQuarantine –Identity Mailbox Name -Database <Database-name>

posta kutusunu karantina durumundan kaldırır ve daha sonra Exchange Server’a yeniden bağlayabilirsiniz. Cmdlet’in bazı önemli özellikleri aşağıda belirtilmiştir;

  • -Database Database parametresi, etkilenen posta kutusunu içeren veritabanının adını belirtir.
  • -Identity  Identity parametresi, karantinadan çıkarmak istediğiniz posta kutusunun adını gerektirir. Ad, Diğer Ad, Ayırt Edici Ad, E-posta Adresi, GUID, Kurallı DN gibi herhangi bir değeri kolayca kullanabilirsiniz.
  • -IncludeAllDatabases IncludeAllDatabases parametresi, posta kutularının karantinaya alındığı tüm veritabanlarını dahil etme seçeneğini gösterir.
  • -IncludeAllMailboxes IncludeAllMailboxes parametresi, karantinaya alınan tüm posta kutularını veritabanına dahil etme seçeneğini gösterir. Parametre ayrıca buraya herhangi bir değer koymayı gerektirmez.
  • -IncludePassive IncludePassive parametresi etkin olmayan tüm posta kutularını da içerir.

Bir Cevap Yazın

%d