Microsoft Teams Adds Explicit Consent for Recorded Meetings

Microsoft Teams için Açık Kayıt İzni toplantı ilkesi güncellemesi sağlanılmıştı, bu yazımızda açık kayıt izni ilkesinden bahsedeceğiz ve etkinleştirme işlemini yapacağız. İlke tenant genelinde uygulandıktan sonra tüm katılımcılardan kaydedilmek üzere onay istemektedir ve onay verilmeden toplantı kaydı başlamamaktadır.

Not: Bu özellik varsayılan olarak kapalı gelmektedir ve isteğe bağlı şekilde yönetilmektedir.


Microsoft Teams: Explicit Recording Consent for Teams meetings

Teams now supports an Explicit Recording Consent meeting policy. When the policy is applied, the Teams meeting window will request explicit consent of all participants to be recorded. Before a user gives consent, the user’s audio, video, and screenshare/consent-share won’t be captured in the meeting recording.

  • Feature ID: 107781
  • Added to roadmap: 1/27/2023
  • Last modified: 3/30/2023
  • Product(s): Microsoft Teams
  • Cloud instance(s): GCC High, GCC, DoD, Worldwide (Standard Multi-Tenant)
  • Platform(s): Web, Desktop, Mac, Android, iOS
  • Release phase(s): General Availability

Teams Açık Kayıt İzni Nasıl Etkinleştirilir?

Etkinleştirme işlemi için Teams modülünün yüklü olması gerekmektedir.

Install-Module -Name MicrosoftTeams -Force -AllowClobber

Teams modülü yüklü ise Import işlemi ile devam edebiliriz. Modülü Import etmezseniz bağlantı sırasında PS hata verecektir.

Import-Module –Name MicrosoftTeams  

Teams toplantılarında Açık Kayıt İzni yapılandırmasını etkinleştirmek için kullanılması gereken komut aşağıdaki gibidir, biz her kullanıcıya uygulanan Global ilkesi üzerinde etkinleştirme yapacağız.

Set-CsTeamsMeetingPolicy -Identity Global -ExplicitRecordingConsent "Enabled"

Teams Açık Kayıt İzni yapılandırmasını devre dışı bırakmak için;

Set-CsTeamsMeetingPolicy -Identity Global -ExplicitRecordingConsent "Disabled" 

Teams Açık Kayıt İzni için yapılandırmalarınızı kontrol etmek için aşağıdaki komut satırını kullanabilirsiniz.

Get-CsTeamsMeetingPolicy -Identity Global | fl Identity,ExplicitRecordingConsent

Bir Cevap Yazın

%d