Save Sent Items in Shared Mailbox Sent Items folder

Shared Mailbox’lar, birden çok kullanıcının erişim sağladığı ve kullanabildiği bir posta kutusu türüdür. Shared Mailbox’lar genellikle bir departman, proje ekibi veya müşteri hizmetleri ekibi gibi belirli bir rol veya işlevi temsil eder.

Outlook ve Exchange Server’da (Exchange Online dahil), bir shared mailbox’a gönderilen e-postaların ‘Gönderilen Öğeler’ kutusuna düşmesi varsayılan davranış değildir. Bunun yerine, bu e-postalar gönderen kişinin kişisel ‘Gönderilen Öğeler’ kutusuna düşer.

Eğer bir Shared Mailbox’dan gönderilen e-postaların, o Shared Mailbox’ın ‘Gönderilen Öğeler’ kutusuna düşmesini istiyorsanız, belirli bir ayarı değiştirmeniz gerekecektir. Bu ayar genellikle Exchange Server veya Exchange Online’daki PowerShell aracılığıyla yapılmaktadır. Exchange Online’da bu işlemi Portal ile de yapabilmektesiniz.

Shared Mailboxlarda Send Of Permissions yetkisi olan hesapları etkinleştirmek için kullanmanız gereken komut aşağıdaki gibidir;

Set-Mailbox <SharedMailboxName> -MessageCopyForSentAsEnabled $True

Shared Mailboxlarda Send Of Behalf yetkisi olan hesapları etkinleştirmek için kullanmanız gereken komut aşağıdaki gibidir;

set-mailbox <mailbox name> -MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $True

Bir Cevap Yazın

%d