SCOM Agent Proxy NOT Enabled

SCOM 2022 dağıtımı gerçekleştirdiniz ve Agent deployment işleminide gerçekleştirdiniz. Operations Manager üzerinde aşağıdaki gibi bir uyarı ile karşılaşabilirsiniz.

Agent proxy not enabled

Bu hatanın çözümü ise aşağıdakiler gibidir;

Powershell üzerinden aşağıdaki komut satırını çalıştırabilirsiniz;

get-SCOMagent | where {$_.ProxyingEnabled -match "False"} | Enable-SCOMAgentProxy

Bir Cevap Yazın

%d