Enabling Azure AD Password Writeback and Self Service: A Step-by-Step Guide

Günümüzde, teknolojik gelişmelerin iş dünyasında önemli bir rol oynadığı bir dönemde yaşıyoruz. Teknoloji, özellikle bulut tabanlı hizmetler ve yapay zeka, ...
Read more

Entra ID Connect (Azure AD Connect) Staging Mode

Dijital dönüşümün temel taşlarından biri olan kimlik yönetimi, kuruluşların verimlilik ve güvenliğini artıran bir unsurdur. Microsoft Entra ID Connect (Azure ...
Read more

Microsoft Entra Connect V1 Destek Dışı Kalıyor!

Microsoft Entra Connect (Azure AD Connect), Microsoft’un kimlik senkronizasyon için kullandığı hizmet aracı olarak tanımlanmaktadır ve kuruluşlar On-Premises AD üzerinden Microsoft ...
Read more

Recreate Azure AD ‘Local’ AD Connector

"Azure AD Connect “The Forest cannot be added because the attribute used to uniquely identity your users in Azure AD (mS-DS-ConsistensyGuid) is already in use” hata mesajı, genellikle birden fazla Active Directory ormanında veya birden fazla domainde Azure AD Connect'i kullanmaya çalışırken karşılaşılan bir durumdur.
Read more