Teams Cache Temizleme Adımları

Microsoft Teams’iniz yavaş mı çalışıyor yoksa hiç başlamıyor mu? Microsoft Teams önbelleğinizi temizlemek muhtemelen sorunu çözecektir. Teams Önbelleği’ni güvenle temizleyebilirsiniz, bunlar Office 365’te çevrimiçi olarak depolandığından sohbet geçmişini kaybetmezsiniz.

Aslında Microsoft ürünlerinin tamamı cache mantığını kullanmaktadır, cacheler bize performan sağlamak için kullanılır.

Bu makalede, Teams önbelleğini nasıl hızlı bir şekilde silebileceğinizi açıklayacağım ve makalenin sonunda, önbelleği uzaktan silmek için kullanılabilecek bir PowerShell betiğim de var.

Önce Windows istemci üzerinden nasıl temizleneceğini açıklayacağım.

Görev çubuğunda aktif olan Team uygulamasını kapatmanız gerekmektedir.

Başlat – Çalıştır üzerinden “%appdata%\Microsoft\ ” betiğini açınız ve klasör içerisinde bulunan Teams klasörünün tamamını silmeniz yeterli olacak.

Bu işlemden sonra Teams’i güvenle açabilirsiniz.

Teams Ön belleğini PowerShell ile temizleme adımı

Birden çok bilgisayarda veya uzak bir bilgisayarda önbelleği kaldırmanız gerektiğinde, aşağıdaki PowerShell betiğini kullanabilirsiniz. Önce onay isteyecek ve ardından Teams’i kapatacak, önbelleği kaldıracak ve Teams’i yeniden başlatacaktır.

$clearCache = Read-Host "Do you want to delete the Teams Cache (Y/N)?"
$clearCache = $clearCache.ToUpper()

if ($clearCache -eq "Y"){
 Write-Host "Closing Teams" -ForegroundColor Cyan
 
 try{
  if (Get-Process -ProcessName Teams -ErrorAction SilentlyContinue) { 
    Get-Process -ProcessName Teams | Stop-Process -Force
    Start-Sleep -Seconds 3
    Write-Host "Teams sucessfully closed" -ForegroundColor Green
  }else{
    Write-Host "Teams is already closed" -ForegroundColor Green
  }
 }catch{
   echo $_
 }

 Write-Host "Clearing Teams cache" -ForegroundColor Cyan

 try{
  Get-ChildItem -Path $env:APPDATA\"Microsoft\teams" | Remove-Item -Recurse -Confirm:$false
  Write-Host "Teams cache removed" -ForegroundColor Green
 }catch{
  echo $_
 }

 Write-Host "Cleanup complete... Launching Teams" -ForegroundColor Green
 Start-Process -FilePath $env:LOCALAPPDATA\Microsoft\Teams\current\Teams.exe
}

Bir Cevap Yazın

%d